Przydatne informacje

W tej sekcji prezentujemy istotne informacje oraz wybrane narzędzia, które mogą być pomocne w terapii PChN.

 

Webinary i szkolenia

Odwiedź stronę na której zamieszczone zostały webinary z udziałem nefrologów, dietetyków i innych specjalistów. Znajdziesz tam wiele przydatnych porad.

Kalkulator Body Mass Index (BMI)

Wskaźnik stanu odżywienia. 

Kolor zielony oznacza stan odżywienia w normie. 

Kolory żółty oraz czerwony wskazują na niedowagę ( BMI <18,5) lub nadwagę ( BMI >25)

Wzrost
W cm
Waga
W kg
Wiek
 
 
Twój wskaźnik BMI

Wskaźnik przesączania kłębuszkowego (GFR)

Wskaźnik przesączania kłębuszkowego (GFR) jest powszechnie stosowaną metodą oceny czynności nerek. Wartość GFR można oszacować na podstawie rutynowego oznaczenia stężenia kreatyniny we krwi. GFR wskazuje ile mililitrów krwi jest filtrowane w kłębuszkach nerkowych w ciągu jednej minuty.
Niedostateczne oczyszczanie krwi w kłębuszkach nerkowych świadczy o upośledzeniu czynności nerek, innymi słowy, jeśli wartość GFR jest zbyt niska, nerki nie usuwają z krwi dostatecznej ilości produktów przemiany materii i nadmiaru wody.

lat

kg

Gender*

Wartość kreatyniny w surowicy powinna wynosić pomiędzy 0.1 a 10 mg/dL lub pomiędzy 100 a 200 µmol/L, wiek > 18 lat a waga pomiędzy 0 a 500 kg

Stages of chronic kidney disease on the basis of GFR

Defined by the level of GFR, there are 5 stages of chronic kidney disease (according to NKF-KDOQI Guidelines [1]). Stage 1 is the earliest, while Stage 5 represents kidney failure or end-stage renal disease (ESRD), respectively.

FAQs