Żywienie w przewlekłej chorobie nerek

W przypadku pacjentów z przewlekłą chorobą nerek (PChN) postępowanie żywieniowe jest kluczowym elementem strategii leczniczej. Dieta dostosowywana jest do stopnia zaawansowania choroby, a wraz z jej progresją zmianie ulegają zalecenia dietetyczne.
Zwłaszcza w bardziej zaawansowanej fazie PChN, gdy wartość wskaźnika filtracji kłębuszkowej (GFR) stale spada, podaż białka, kalorii i innych składników odżywczych (np. minerałów i witamin) w diecie musi zostać dostosowana do zmieniających się potrzeb organizmu pacjenta. 
Ponadto bardzo istotne jest, aby przyswajane składniki odżywcze dostarczały wystarczającą ilość kalorii (energii), ponieważ w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko rozwoju niedożywienia, szczególnie w późniejszych stadiach choroby. 

U pacjentów z PChN konieczne jest uważne monitorowanie  stanu odżywienia oraz poziomu spożywanego białka, energii, fosforu, wapnia, potasu, sodu, witamin oraz płynów.

 

 

Różnice żywieniowe w okresie przeddializacyjnym i w trakcie dializoterapii

Istnieją znaczące różnice w zakresie zaleceń żywieniowych dla pacjentów w okresie przeddializacyjnym i chorych dializowanych.

Odrobina przedsmaku?

Narzędzia pomiarowe służące do monitorowania stanu odżywienia

Pomiary niektórych podstawowych parametrów mogą być dokonywane samodzielnie przez pacjenta, np. pomiar masy ciała lub obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI). Jednak ich adekwatność w odniesieniu do stanu odżywienia jest ograniczona, ponieważ nie niosą one ze sobą informacji na temat składu ciała; np. pacjent cierpi z powodu przeciążenia płynami, jego BMI wzrasta, lecz jednocześnie może występować u niego niedożywienie i degradacja tkanki mięśniowej. Niemniej jednak masa ciała i BMI stanowią kluczowe i proste w zastosowaniu narzędzia pomiarowe, dające przybliżony obraz stanu odżywienia. Zwłaszcza u pacjentów dializowanych codzienny pomiar masy ciała ma zasadnicze znaczenie w monitorowaniu obciążenia organizmu płynami.

Fakty:

Wskaźnik masy ciała (BMI) obliczamy dzieląc masę ciała (w kilogramach) przez wzrost (w metrach) do kwadratu.

Substancje odżywcze

Ponieważ żywienie ogrywa  istotną role w leczeniu zachowawczym PChN, poniżej prezentujemy bardziej szczegółowe informacje na temat tych substancji odżywczych, które są ‒ w zależności od stopnia zaawansowania PChN ‒ szczególnie ważne w przypadku stosowania dietoterapii. W razie potrzeby lekarz lub dietetyk zawsze udzieli bardziej wyczerpujących informacji.